Bạn có thể liên hệ với Viện Tế bào gốc thông qua

Địa chỉ cơ quan

Viện Tế bào gốc, Tòa nhà B2-3, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia TP. HCM, Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại

(+84) 28 3636 1206

Thư điện tử

contact@sci.edu.vn