Bạn có thể liên hệ với Viện Tế bào gốc thông qua

Địa chỉ cơ quan

Viện Tế bào gốc, Tòa nhà B2-3, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia TP. HCM, Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại

086 92 03 153

Thư điện tử

kinhdoanh@sci.edu.vn