Nghiên cứu điều trị viêm khớp gối bằng liệu pháp PRP

Nghiên cứu điều trị viêm khớp gối bằng liệu pháp PRP

Mục tiêu Nhằm đánh giá hiệu quả, đo lường kết quả từ bệnh nhân bị viêm khớp gối được tiêm huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) so với được tiêm giả dược và sử dụng các phương pháp điều trị nội khớp khác. Thiết kế PubMed, Cochrane Library, Scopus, Embase, Web of Science, cũng như…