Tiêm huyết tương giàu tiểu cầu nội khớp cho hiệu quả vượt trội so với tiêm axit hyaluronic hay steroid trong điều trị viêm khớp gối mức độ nhẹ đến trung bình

Tiêm huyết tương giàu tiểu cầu nội khớp cho hiệu quả vượt trội so với tiêm axit hyaluronic hay steroid trong điều trị viêm khớp gối mức độ nhẹ đến trung bình

Mục tiêu Nhằm so sánh hiệu quả và độ an toàn của việc tiêm trong khớp huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) với axit hyaluronic (HA) và nhóm đối chứng glucocorticosteroid (CS) đối với bệnh thoái hóa khớp gối (KOA) trong thử nghiệm ngẫu nhiên, song song ba, đơn lẻ. Phương pháp Phân ngẫu nhiên…