Tiêm huyết tương giàu tiểu cầu nội khớp cho hiệu quả vượt trội so với tiêm axit hyaluronic hay steroid trong điều trị viêm khớp gối mức độ nhẹ đến trung bình

Mục tiêu

Nhằm so sánh hiệu quả và độ an toàn của việc tiêm trong khớp huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) với axit hyaluronic (HA) và nhóm đối chứng glucocorticosteroid (CS) đối với bệnh thoái hóa khớp gối (KOA) trong thử nghiệm ngẫu nhiên, song song ba, đơn lẻ.

Phương pháp

Phân ngẫu nhiên 75 bệnh nhân vào ba nhóm, nhóm được tiêm một lần huyết tương giàu tiểu cầu nghèo bạch cầu (25 khớp gối), axit hyaluronic (25 khớp gối) hoặc glucocorticosteroid (25 khớp gối). Điểm WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index) được ghi nhận tại thời điểm ban đầu và sau 6 tuần, 12 tuần, 26 tuần điều trị.

Kết quả

Sau 6 tuần sử dụng PRP, giá trị WOMAC trung bình được ghi nhận giảm ở cả ba nhóm nghiên cứu. Sau khi theo dõi 3 tháng, giá trị WOMAC trung bình trong nhóm PRP có mức giảm lớn nhất. Kết quả ở nhóm HA và CS tương tự nhau (p=0,681). Trong phân tích phương sai một chiều và phân tích post hoc bằng kiểm định HSD Tukey, sự cải thiện đáng kể đã được thể hiện bằng kết quả so sánh các nhóm PRP – CS (p = 0,001) và các nhóm PRP – HA (p = 0,010). Khi tiêm CS, hiệu quả giảm đau cao nhất đạt sau 6 tuần kể từ khi tiêm và giá trị trung bình là thấp nhất trong tất cả các nhóm. Trong các lần thăm khám tiếp theo, điểm thang đau tăng lên và sau 6 tháng, giá trị này cao nhất trong số các nhóm được nghiên cứu. Sử dụng kiểm định theo cặp Wilcoxon, không tìm thấy tác dụng PRP làm giảm cứng khớp sau 6 tháng theo dõi (p = 0,908). Cải thiện chức năng đạt được trong tất cả các nhóm, nghĩa là, giá trị trên thang đau giảm sau 6 tháng. Mức giảm lớn nhất được thấy ở nhóm nhận PRP (p <0,001) và sau đó là nhóm HA. Mức giảm nhỏ nhất trong số các phương pháp được nghiên cứu xuất hiện trong nhóm CS.

Kết luận

Tiêm PRP trong khớp có thể mang lại sự cải thiện chức năng đáng kể về mặt lâm sàng trong ít nhất 6 tháng ở những bệnh nhân bị KOA nhẹ đến trung bình, hiệu quả vượt trội so với tiêm HA hoặc CS.

Sơ đồ quy trình CONSORT của thử nghiệm.

Điểm đau trung bình (thang WOMAC)

Giá trị độ cứng trung bình (thang WOMAC)

Trung bình điểm chức năng của khớp gối (Thang WOMAC)

Giá trị WOMAC trung bình.
Cải thiện quan trọng về mặt lâm sàng.

Lược dịch từ tổng quan của nghiên cứu: Szwedowski, Dawid et al. “Intra-Articular Injection of Platelet-Rich Plasma Is More Effective than Hyaluronic Acid or Steroid Injection in the Treatment of Mild to Moderate Knee Osteoarthritis: A Prospective, Randomized, Triple-Parallel Clinical Trial.” Biomedicines vol. 10,5 991. 25 Apr. 2022, doi:10.3390/biomedicines10050991

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *