Tiêm nhiều lần PRP có hiệu quả hơn so với tiêm một lần và với axit hyaluronic ở đầu gối bị viêm xương khớp sớm

Tiêm nhiều lần PRP có hiệu quả hơn so với tiêm một lần và với axit hyaluronic ở đầu gối bị viêm xương khớp sớm

Mục đích Để so sánh hiệu quả của việc tiêm huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) nội khớp (IA) nhiều lần và một lần cũng như tiêm axit hyaluronic (HA) trong các giai đoạn khác nhau của viêm xương khớp (OA) ở đầu gối. Phương pháp Tổng số 162 bệnh nhân với các giai đoạn…

Phân tích tổng hợp so sánh huyết tương giàu tiểu cầu với tiêm axit hyaluronic ở bệnh nhân viêm khớp gối

Phân tích tổng hợp so sánh huyết tương giàu tiểu cầu với tiêm axit hyaluronic ở bệnh nhân viêm khớp gối

Mục đích Mục đích của phân tích tổng hợp này là so sánh liệu pháp tiêm huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) và axit hyaluronic (HA) ở bệnh nhân thoái hóa khớp gối (KOA). Phương pháp Các thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát (RCT) so sánh việc sử dụng PRP và HA ở bệnh…

Huyết tương giàu tiểu cầu nội khớp so với corticosteroid trong điều trị thoái hóa khớp gối mức độ trung bình

Huyết tương giàu tiểu cầu nội khớp so với corticosteroid trong điều trị thoái hóa khớp gối mức độ trung bình

Bối cảnh Thoái hóa khớp là loại viêm khớp phổ biến nhất, ảnh hưởng không hề nhỏ đến khả năng vận động và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Các phương pháp điều trị bằng thuốc đối, chẳng hạn như corticosteroid, giúp giảm đau tức thời cũng như cải thiện khả năng vận động và…

Liệu tiêm huyết tương giàu tiểu cầu nội khớp có cải thiện chức năng, cơn đau và chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân thoái hóa khớp gối không?

Liệu tiêm huyết tương giàu tiểu cầu nội khớp có cải thiện chức năng, cơn đau và chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân thoái hóa khớp gối không?

TỔNG QUAN Chúng tôi đã thiết kế một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên (RCT) với nhóm đối chứng, để tìm hiểu tác động của huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) đối với cơn đau, cứng khớp, chức năng và chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân bị thoái hóa khớp gối. Bệnh nhân được chia…

Hiệu quả của tiêm huyết tương giàu tiểu cầu trong thoái hóa khớp gối

Hiệu quả của tiêm huyết tương giàu tiểu cầu trong thoái hóa khớp gối

Đặt vấn đề:  Hiệu quả của việc tiêm huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) đối với bệnh viêm khớp (OA) vẫn còn gây tranh cãi. Chúng tôi đã nghiên cứu tác dụng của việc tiêm PRP ở bệnh nhân viêm khớp gối dựa trên việc giảm đau, cải thiện chức năng, đánh giá tổng thể và…

Những thay đổi trên kết quả MRI sau khi tiêm huyết tương giàu tiểu cầu đối với bệnh viêm khớp gối

Những thay đổi trên kết quả MRI sau khi tiêm huyết tương giàu tiểu cầu đối với bệnh viêm khớp gối

Mục đích:  Có một số nghiên cứu khoa học đã nghiên cứu tác động khách quan của PRP lên sụn. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã nghiên cứu ảnh hưởng của PRP đối với các đặc điểm của sụn bằng công cụ chụp cộng hưởng từ đặc biệt trong bệnh thoái hóa khớp gối (số…

Vai trò của huyết tương giàu tiểu cầu trong điều trị viêm xương khớp

Vai trò của huyết tương giàu tiểu cầu trong điều trị viêm xương khớp

Mục tiêu Hiệu quả lâm sàng của huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) trong điều trị viêm xương khớp vẫn còn gây tranh cãi. Trong bài báo này, chúng tôi đã đánh giá hiệu quả lâm sàng của PRP trong điều trị viêm xương khớp bằng phân tích tổng hợp, cung cấp cơ sở cho…

Tác dụng tạm thời của huyết tương giàu tiểu cầu đối với cơn đau và chức năng thể lý trong điều trị thoái hóa khớp gối

Tác dụng tạm thời của huyết tương giàu tiểu cầu đối với cơn đau và chức năng thể lý trong điều trị thoái hóa khớp gối

Bối cảnh Có khá nhiều thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên (RCT) nghiên cứu về hiệu quả của huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) trong điều trị viêm xương khớp gối (OA) và đã được công bố gần đây. Do đó, một đánh giá hệ thống mới nhất đã được thực hiện để đánh giá…

Tiêm huyết tương giàu tiểu cầu nội khớp cho hiệu quả vượt trội so với tiêm axit hyaluronic hay steroid trong điều trị viêm khớp gối mức độ nhẹ đến trung bình

Tiêm huyết tương giàu tiểu cầu nội khớp cho hiệu quả vượt trội so với tiêm axit hyaluronic hay steroid trong điều trị viêm khớp gối mức độ nhẹ đến trung bình

Mục tiêu Nhằm so sánh hiệu quả và độ an toàn của việc tiêm trong khớp huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) với axit hyaluronic (HA) và nhóm đối chứng glucocorticosteroid (CS) đối với bệnh thoái hóa khớp gối (KOA) trong thử nghiệm ngẫu nhiên, song song ba, đơn lẻ. Phương pháp Phân ngẫu nhiên…