Tiêm nhiều lần PRP có hiệu quả hơn so với tiêm một lần và với axit hyaluronic ở đầu gối bị viêm xương khớp sớm

Mục đích

Để so sánh hiệu quả của việc tiêm huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) nội khớp (IA) nhiều lần và một lần cũng như tiêm axit hyaluronic (HA) trong các giai đoạn khác nhau của viêm xương khớp (OA) ở đầu gối.

Phương pháp

Tổng số 162 bệnh nhân với các giai đoạn thoái hóa khớp gối khác nhau được chia ngẫu nhiên thành 4 nhóm nhận 3 liều PRP tiêm nội khớp, một liều PRP, một liều HA hoặc tiêm nước muối (đối chứng). Sau đó, mỗi nhóm được chia thành hai nhóm: viêm khớp sớm (Kellgren-Lawrence độ 0 với thoái hóa sụn hoặc độ I-III) và viêm khớp tiến triển (Kellgren-Lawrence độ IV). Các bệnh nhân được đánh giá trước khi tiêm và sau 6 tháng theo dõi bằng cách sử dụng thang điểm tương tự trực quan EuroQol (EQ-VAS) và điểm số chủ quan của Ủy ban Tài liệu Đầu gối Quốc tế (IKDC). Các sự kiện bất lợi và sự hài lòng của bệnh nhân đã được ghi lại.

Kết quả: Có sự cải thiện đáng kể về mặt thống kê về điểm số IKDC và EQ-VAS ở tất cả các nhóm điều trị so với nhóm đối chứng. Điểm đánh giá đầu gối của những bệnh nhân được điều trị bằng ba lần tiêm PRP tốt hơn đáng kể so với những bệnh nhân thuộc các nhóm khác. Không có sự khác biệt đáng kể về điểm số của bệnh nhân được tiêm một liều PRP hoặc HA. Trong các phân nhóm viêm khớp sớm, kết quả lâm sàng tốt hơn đáng kể đã đạt được ở những bệnh nhân được điều trị bằng ba lần tiêm PRP, nhưng không có sự khác biệt đáng kể về kết quả lâm sàng của bệnh nhân viêm khớp tiến triển giữa các nhóm điều trị.

Kết luận: Kết quả lâm sàng của nghiên cứu này gợi ý điều trị bằng IA PRP và HA cho tất cả các giai đoạn của thoái hóa khớp gối. Đối với những bệnh nhân bị viêm khớp sớm, nhiều (3) mũi tiêm PRP rất hữu ích để đạt được kết quả lâm sàng tốt hơn. Đối với bệnh nhân viêm khớp tiến triển, tiêm nhiều lần không cải thiện đáng kể kết quả của bệnh nhân trong bất kỳ nhóm nào.

Mức độ bằng chứng: I.

Lược dịch từ tổng quan của nghiên cứu Görmeli, Gökay et al. “Multiple PRP injections are more effective than single injections and hyaluronic acid in knees with early osteoarthritis: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial.” Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy : official journal of the ESSKA vol. 25,3 (2017): 958-965. doi:10.1007/s00167-015-3705-6

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *