Làm lành vết thương ở bệnh nhân loét bàn chân do tiểu đường sử dụng kết hợp Fibrin giàu tiểu cầu và axit Hyaluronic, Fibrin giàu tiểu cầu và giả dược: Thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng mở

Bối cảnh: Fibrin giàu tiểu cầu tự thân (A-PRF) là một phương pháp bổ trợ điều trị loét bàn chân do tiểu đường (DFU) bên cạnh việc kiểm soát đường huyết và cắt lọc mô chết. Nghiên cứu này nhằm đánh giá vai trò của A-PRF + axit hyaluronic (HA), A-PRF và natri clorua 0,9% (đối chứng) trong quá trình lành thương DFU. Ngày nay, việc sử dụng PRF tự thân được coi là liệu pháp bổ trợ trong điều trị DFU.

Phương pháp: Thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng mở này được thực hiện tại Bệnh viện quận Koja và Bệnh viện Gatot Soebroto từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 4 năm 2020. Bệnh nhân DFU có vết thương kéo dài ba tháng, phân loại Wagner-2 và kích thước vết loét < 40 cm2 được tuyển chọn và phân nhóm ngẫu nhiên vào nhóm A-PRF + AH, A-PRF và nhóm đối chứng. Vào ngày 0, ngày 3 và ngày 7, thông tin mẫu mẫu đã được chụp. Các mẫu được phân tích bằng ELISA và ảnh được phân tích bằng ImageJ để tính chỉ số hạt (GI). Phân tích thống kê được thực hiện bằng SPSS phiên bản 20.

Kết quả: Điều trị tại chỗ bằng A-PRF + AH có tương quan đến sự gia tăng đáng kể VEGF từ ngày 0 (232,8 pg/mg) đến ngày 7 (544,5 pg/mg) so với A-PRF vào ngày 0 (185,7 pg/mg) đến ngày 7 (272,8 pg/mg) và đối chứng ở ngày 0 (183,7 pg/mg) đếni ngày 7 (167,4 pg/mg). Khi đánh giá mẫu VEGF, nhóm A-PRF+HA tăng lên đáng kể so với các nhóm khác ở ngày 3 ( p=0,022) và ngày 7 (p= 0,001). Ở nhóm A-PRF + AH, có IL-6 giảm đáng kể từ ngày 0 (106,4 pg/mg) đến ngày 7 (88,7 pg/mg) so với PRF ở ngày 0 (91,9 pg/mg) đến ngày 7 (48,8 pg/mg). IL-6 tăng ở nhóm đối chứng từ ngày 0 (125,3 pg/mg) đến ngày 7 (167,9 pg/mg). Khi đánh giá nồng độ IL-6, nhóm A-PRF+HA giảm đáng kể so với các nhóm khác ở ngày 7 (p= 0,041).

Kết luận: Sự kết hợp PRF + HA làm tăng sự hình thành mạch và giảm viêm ở DFU, đây có thể trở thành một liệu pháp điều trị DFU mới.

Từ khóa: loét bàn chân do đái tháo đường; axit hyaluronic; fibrin giàu tiểu cầu.

Bài viết được chuyển ngữ từ tổng quan nghiên cứu của Kartika RW, Alwi I, Suyatna FD, Yunir E, Waspadji S, Immanuel S, Bardosono S, Sungkar S, Rachmat J, Hediyati M, Silalahi T. Wound Healing in Diabetic Foot Ulcer Patients Using Combined Use of Platelet Rich Fibrin and Hyaluronic Acid, Platelet Rich Fibrin and Placebo: An Open Label, Randomized Controlled Trial. Acta Med Indones. 2021 Jul;53(3):268-275. PMID: 34611065.

Địa chỉ bài viết gốc: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34611065/

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *