Làm lành vết thương ở bệnh nhân loét bàn chân do tiểu đường sử dụng kết hợp Fibrin giàu tiểu cầu và axit Hyaluronic, Fibrin giàu tiểu cầu và giả dược: Thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng mở

Làm lành vết thương ở bệnh nhân loét bàn chân do tiểu đường sử dụng kết hợp Fibrin giàu tiểu cầu và axit Hyaluronic, Fibrin giàu tiểu cầu và giả dược: Thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng mở

Bối cảnh: Fibrin giàu tiểu cầu tự thân (A-PRF) là một phương pháp bổ trợ điều trị loét bàn chân do tiểu đường (DFU) bên cạnh việc kiểm soát đường huyết và cắt lọc mô chết. Nghiên cứu này nhằm đánh giá vai trò của A-PRF + axit hyaluronic (HA), A-PRF và natri clorua 0,9%…

Huyết tương giàu tiểu cầu tự thân thúc đẩy quá trình chữa lành vết loét bàn chân do tiểu đường không do thiếu máu cục bộ. Một thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát

Huyết tương giàu tiểu cầu tự thân thúc đẩy quá trình chữa lành vết loét bàn chân do tiểu đường không do thiếu máu cục bộ. Một thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát

Bối cảnh nghiên cứu: DFU (loét bàn chân do tiểu đường) là một biến chứng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và kinh tế xã hội toàn cầu và là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến cắt cụt chi dưới. Mặc dù nhiều liệu pháp đã được thử nghiệm nhưng chưa có liệu pháp nào…

Hiệu quả điều trị bằng huyết tương giàu tiểu cầu so với phương pháp thường quy khác trong điều trị vết thương loét bàn chân do tiểu đường: Phân tích đa trung tâm (Meta-analysis)

Hiệu quả điều trị bằng huyết tương giàu tiểu cầu so với phương pháp thường quy khác trong điều trị vết thương loét bàn chân do tiểu đường: Phân tích đa trung tâm (Meta-analysis)

Chúng tôi tiến hành bài phân tích đa trung tâm (Meta-analysis) nhằm đánh giá hiệu quả trong việc điều trị vết loét bàn chân do tiểu đường bằng liệu pháp huyết tương giàu tiểu cầu, so sánh với các phương pháp thường quy khác. Một tổng quan tài liệu có hệ thống (systematic literature) sử…