Huyết tương giàu tiểu cầu tự thân thúc đẩy quá trình chữa lành vết loét bàn chân do tiểu đường không do thiếu máu cục bộ. Một thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát

Bối cảnh nghiên cứu: DFU (loét bàn chân do tiểu đường) là một biến chứng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và kinh tế xã hội toàn cầu và là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến cắt cụt chi dưới. Mặc dù nhiều liệu pháp đã được thử nghiệm nhưng chưa có liệu pháp nào cho kết quả lành thương vượt trội. Chúng tôi đã thực hiện một nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng nhằm đánh giá vai trò của huyết tương giàu tiểu cầu tự thân (PRP) trong việc thúc đẩy quá trình lành vết thương do DFU loại trừ nguyên nhân thiếu máu cục bộ.

Phương pháp: Sau khi đánh giá toàn diện mạch máu, tổng cộng 80 bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên theo tỷ lệ 1:1 để được tiêm PRP ở mép vết thương và nền của DFU được chọn (Nhóm A), hoặc được chăm sóc thường quy bằng băng ẩm có hoặc không dùng thuốc mỡ collagenase (Nhóm B). Chúng tôi đã tính toán tổng diện tích bề mặt (TSA) của vết loét ở cả hai nhóm (cm 2 ) trước, sau khi điều trị và mỗi tuần cho đến 12 tuần theo dõi.

Kết quả: Tổng cộng có 4 bệnh nhân (10%) bị cắt cụt chi ở nhóm B, trong khi không có ca cắt cụt chi nào được thực hiện ở bệnh nhân Nhóm A (P<0,001). TSA giảm ≥ 50% xảy ra sớm hơn ở Nhóm A (lúc 2,5 tuần), so với Nhóm B (4,5 tuần); P < 0,001. Tỷ lệ lành vết thương hoàn toàn là 95% (n = 38) và đạt được sớm hơn ( tuần thứ 6 ) đối với bệnh nhân nhóm A, trái ngược với 77,8% (n = 28) bệnh nhân (tuần thứ 9 ) đối với nhóm B (P < 0,001). Nhiễm trùng vết thương bề ngoài được ghi nhận ở 10% (n = 4) trường hợp ở nhánh PRP, trong khi ở nhóm B, 45% (n = 18) trường hợp có mức độ nhiễm trùng khác nhau, từ nhiễm trùng vết thương nông đến sâu và sần da cam (cellulite) (P < 0,001). Điều trị PRP có hiệu quả về mặt chi phí, với tổng chi phí điều trị là 247,50$ so với 437,50$ cho tổng chi phí điều trị cho bệnh nhân Nhóm B.

Kết luận: PRP là một phương thức điều trị mới, tiết kiệm chi phí, có thể đẩy nhanh quá trình lành vết thương và giảm tỷ lệ nhiễm trùng cục bộ ở DFU, so với các phương thức điều trị thông thường khác.

Bài viết được chuyển ngữ từ tổng quan nghiên cứu của Hossam EM, Alserr AHK, Antonopoulos CN, Zaki A, Eldaly W. Autologous Platelet Rich Plasma Promotes the Healing of Non-Ischemic Diabetic Foot Ulcers. A Randomized Controlled Trial. Ann Vasc Surg. 2022 May;82:165-171. doi: 10.1016/j.avsg.2021.10.061. Epub 2021 Dec 8. PMID: 34896242.

Địa chỉ bài viết gốc: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34896242/

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *