Tính hiệu quả và an toàn của huyết tương giàu tiểu cầu đối với các vết thương mãn tính: Phân tích hệ thống và đa trung tâm

Mục tiêu: Nhằm đánh giá hiệu quả và tác dụng phụ của huyết tương giàu tiểu cầu tự thân (PRP) ở những người bị loét do tiểu đường chi dưới, loét tĩnh mạch chi dưới và loét do tỳ đè.

Bệnh nhân và phương pháp: Chúng tôi đã tìm kiếm trên nhiều cơ sở dữ liệu từ khi bắt đầu nghiên cứu đến ngày 11 tháng 6 năm 2020, để tìm các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng và nghiên cứu quan sát so sánh PRP với bất kỳ phương pháp chăm sóc vết thương nào khác không có PRP ở người lớn bị loét do tiểu đường chi dưới, loét tĩnh mạch chi dưới và loét áp lực.

Kết quả: Chúng tôi chọn ra 20 thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng và 5 nghiên cứu quan sát. So với điều trị không có PRP, liệu pháp PRP làm tăng đáng kể khả năng đóng vết thương hoàn toàn ở vết loét do tiểu đường chi dưới (nguy cơ tương đối, 1,20; KTC 95%, 1,09 đến 1,32, độ mạnh vừa phải của bằng chứng [SOE]), rút ​​ngắn thời gian đóng vết thương hoàn toàn, và giảm diện tích và độ sâu vết thương (SOE thấp). Không có thay đổi đáng kể nào được tìm thấy về nhiễm trùng vết thương, cắt cụt, tái phát vết thương hoặc nhập viện. Ở những bệnh nhân bị loét tĩnh mạch chi dưới hoặc loét do tỳ đè, SOE không đủ để ước tính tác động lên các kết cục quan trọng, chẳng hạn như việc đóng vết thương hoàn toàn hoặc thời gian để đóng vết thương hoàn toàn. Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về các tác dụng phụ.

Kết luận: PRP tự thân có thể làm tăng khả năng đóng vết thương hoàn toàn, rút ​​ngắn thời gian lành vết thương và giảm kích thước vết thương ở những người bị loét chi dưới do tiểu đường. Chưa có đủ bằng chứng để ước tính tác dụng chữa lành vết thương ở những người bị loét tĩnh mạch chi dưới hoặc loét do tỳ đè.

Bài viết được chuyển ngữ từ tổng quan nghiên cứu của Qu W, Wang Z, Hunt C, Morrow AS, Urtecho M, Amin M, Shah S, Hasan B, Abd-Rabu R, Ashmore Z, Kubrova E, Prokop LJ, Murad MH. The Effectiveness and Safety of Platelet-Rich Plasma for Chronic Wounds: A Systematic Review and Meta-analysis. Mayo Clin Proc. 2021 Sep;96(9):2407-2417. doi: 10.1016/j.mayocp.2021.01.030. Epub 2021 Jul 3. PMID: 34226023.

Địa chỉ bài viết gốc: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34226023/

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *