Hiệu quả của việc đắp keo fibrin huyết tương giàu tiểu cầu kết hợp với vitamin E và C bằng đường uống trong điều trị loét bàn chân do tiểu đường không lành: thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, mù đôi, nhóm song song

Mục tiêu: Nghiên cứu này đánh giá tác dụng của keo fibrin huyết tương giàu tiểu cầu (PRP-FG) kết hợp với vitamin E và C bằng đường uống nhằm chữa lành vết thương và cải thiện các dấu hiệu sinh hóa ở bệnh nhân loét bàn chân do tiểu đường (DFU không lành).

Phương pháp: Thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng này được thực hiện trên 25 bệnh nhân bị DFU không lành. Bệnh nhân được điều trị bằng băng PRP-FG kết hợp với vitamin E và C bằng đường uống (nhóm can thiệp) hoặc băng PRP-FG kết hợp giả dược (nhóm đối chứng) trong 8 tuần.

Kết quả: Tám tuần sau khi điều trị, sáu vết thương ở nhóm can thiệp và hai vết thương ở nhóm đối chứng đã lành hoàn toàn, đồng thời kích thước vết thương cũng giảm đáng kể ở cả nhóm can thiệp và đối chứng ( p < 0,05). Nhóm can thiệp giảm kích thước vết thương cao hơn đáng kể ở so với nhóm đối chứng ( p = 0,019). Ngoài ra, sự cân bằng chất gây oxy hóa-chất chống oxy hóa (PAB), ESR và hs-CRP giảm đáng kể đã được quan sát thấy ở nhóm can thiệp so với nhóm đối chứng ( p < 0,05).

Kết luận: Kết quả của chúng tôi cho thấy rằng băng PRP-FG kết hợp với vitamin E và C bằng đường uống có thể được sử dụng để tăng khả năng lành vết thương ở những bệnh nhân bị DFU không lành, bằng cách tăng cường quá trình lành vết thương và giảm stress oxy hóa.

Từ khóa: Bệnh tiểu đường; loét bàn chân do tiểu đường không lành; keo fibrin-huyết tương giàu tiểu cầu; bổ sung vitamin E và C; vết thương.

Bài viết được chuyển ngữ từ tổng quan nghiên cứu của Yarahmadi A, Saeed Modaghegh MH, Mostafavi-Pour Z, Azarpira N, Mousavian A, Bonakdaran S, Jarahi L, Samadi A, Peimani M, Hamidi Alamdari D. The effect of platelet-rich plasma-fibrin glue dressing in combination with oral vitamin E and C for treatment of non-healing diabetic foot ulcers: a randomized, double-blind, parallel-group, clinical trial. Expert Opin Biol Ther. 2021 May;21(5):687-696. doi: 10.1080/14712598.2021.1897100. Epub 2021 Apr 13. PMID: 33646060.

Địa chỉ bài viết gốc: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33646060/

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *