Ghép mỡ và huyết tương giàu tiểu cầu để điều trị loét bàn chân do tiểu đường: Một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng khả thi

Loét bàn chân do tiểu đường mãn tính (DFU) đang ngày càng phổ biến và thường không đáp ứng với liệu pháp thông thường. Tế bào gốc từ mô mỡ và huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) là những liệu pháp tái tạo giàu yếu tố tăng trưởng có thể cung cấp giải pháp chữa lành vết thương mãn tính. Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá tính khả thi của việc tiến hành một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng (RCT), để nghiên cứu hiệu quả của các liệu pháp này trong điều trị DFU. Đây là nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên kiểm tra tính khả thi với một trung tâm, ba nhóm và thiết kế song song. Bệnh nhân DFU đủ điều kiện được chọn ngẫu nhiên theo tỷ lệ 1:1:1 vào ba nhóm can thiệp: nhóm đối chứng (chuyên khoa bàn chân); ghép mỡ; ghép mỡ kết hợp PRP. Can thiệp được thực hiện một lần và bệnh nhân được theo dõi trong 12 tuần. Mục tiêu chính là đánh giá các biện pháp về tính khả thi của thử nghiệm. Kết quả lâm sàng và chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe (HRQoL) cũng được đánh giá. Ba trăm ba mươi bốn bệnh nhân đã được sàng lọc và 32 bệnh nhân (9,6%) được coi là đủ điều kiện với 18 bệnh nhân tham gia thử nghiệm (6 bệnh nhân mỗi nhóm) trong 17 tháng. Tất cả những người tham gia đã hoàn thành thử nghiệm mà không rút lui hoặc thay đổi ý. định. Mức độ tham gia của bệnh nhân rất cao với hầu hết các câu hỏi HRQoL được trả về và chỉ 4,8% cuộc hẹn tiếp theo bị bỏ lỡ. Có năm biến cố bất lợi (AE) liên quan đến thử nghiệm nhưng không có biến cố bất lợi nghiêm trọng nào. Năm (28%) vết thương đã lành. Không có sự khác biệt giữa bất kỳ nhóm nào về kết quả lâm sàng. Nghiên cứu khả thi này đã chứng minh rằng RCT đa trung tâm là an toàn và khả thi với sự tham gia tích cực của bệnh nhân. Chúng tôi đã nêu bật những thông tin quan trọng liên quan đến phương pháp và cách tuyển dụng, những thông tin này sẽ hướng dẫn thiết kế thử nghiệm trong tương lai.

Từ khóa: loét bàn chân do đái tháo đường; ghép mỡ; huyết tương giàu tiểu cầu; làm lành vết thương.

Bài viết được chuyển ngữ từ tổng quan nghiên cứu của Smith OJ, Leigh R, Kanapathy M, Macneal P, Jell G, Hachach-Haram N, Mann H, Mosahebi A. Fat grafting and platelet-rich plasma for the treatment of diabetic foot ulcers: A feasibility-randomised controlled trial. Int Wound J. 2020 Dec;17(6):1578-1594. doi: 10.1111/iwj.13433. Epub 2020 Jul 7. PMID: 32633854; PMCID: PMC7949265.

Địa chỉ bài viết gốc: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32633854/

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *