Hiệu quả của tiêm huyết tương giàu tiểu cầu trong thoái hóa khớp gối

Đặt vấn đề: 

Hiệu quả của việc tiêm huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) đối với bệnh viêm khớp (OA) vẫn còn gây tranh cãi. Chúng tôi đã nghiên cứu tác dụng của việc tiêm PRP ở bệnh nhân viêm khớp gối dựa trên việc giảm đau, cải thiện chức năng, đánh giá tổng thể và những thay đổi liên quan đến hình ảnh khớp.

Phương pháp: 

Chúng tôi đã thực hiện tìm kiếm tài liệu toàn diện, có hệ thống trong cơ sở dữ liệu trên máy tính (MEDLINE, EMBASE, CINAHL, CENTRAL, Web of Science và PEDro) cho đến tháng 6 năm 2014 đối với các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên hoặc không ngẫu nhiên. Chúng được phân loại theo sai số và mức độ bằng chứng đã được cung cấp. Nếu có thể, phân tích tổng hợp đã được thực hiện.

Kết quả: 

10 thử nghiệm đã được đưa vào. Trong đó, tiêm PRP nội khớp hiệu quả hơn trong giảm đau (chênh lệch trung bình (MD) -2,45; KTC 95% -2,92 đến -1,98; giá trị p <0,00001 và MD -2,07; KTC 95% -2,59 đến -1,55; giá trị p <0,00001, lần lượt tiêm PRP đơn và đôi) so với giả dược sau 6 tháng tiêm. Tiêm PRP nội khớp được so sánh với axit hyaluronic và đã  cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về PRP trong việc giảm đau dựa trên thang điểm tương tự trực quan (VAS) và thang điểm đau (chênh lệch trung bình được chuẩn hóa -0,92; KTC 95% -1,20 đến -0,63; p giá trị <0,00001) sau 6 tháng tiêm. Hầu như tất cả các thử nghiệm đều cho thấy nguy cơ sai số cao.

Kết luận: 

Với các bằng chứng hiện tại, tiêm PRP giảm đau hiệu quả hơn so với tiêm giả dược trong viêm khớp gối (mức độ bằng chứng: giới hạn do nguy cơ sai lệch cao). Tác dụng giảm đau đáng kể này cũng được thấy khi tiêm PRP được so sánh với tiêm axit hyaluronic (mức độ bằng chứng: trung bình do nguy cơ sai lệch thường cao). Ngoài ra, chức năng được cải thiện đáng kể hơn khi tiêm PRP được so sánh với các biện pháp ở nhóm đối chứng (giới hạn ở bằng chứng trung bình). Cần có nhiều nghiên cứu ngẫu nhiên lớn hơn có chất lượng tốt và nguy cơ sai lệch thấp để kiểm tra xem liệu tiêm PRP có nên là một phần thường quy trong việc quản lý bệnh nhân bị viêm khớp gối hay không.

Lược dịch từ tổng quan nghiên cứu: Laudy, Augustinus B M et al. “Efficacy of platelet-rich plasma injections in osteoarthritis of the knee: a systematic review and meta-analysis.” British journal of sports medicine vol. 49,10 (2015): 657-72. doi:10.1136/bjsports-2014-094036

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *