Những thay đổi trên kết quả MRI sau khi tiêm huyết tương giàu tiểu cầu đối với bệnh viêm khớp gối

Mục đích: 

Có một số nghiên cứu khoa học đã nghiên cứu tác động khách quan của PRP lên sụn. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã nghiên cứu ảnh hưởng của PRP đối với các đặc điểm của sụn bằng công cụ chụp cộng hưởng từ đặc biệt trong bệnh thoái hóa khớp gối (số đăng ký IRCT: 2014020413442N6).

Bệnh nhân và phương pháp: 

Trong thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên mù đôi (double blind randomized clinical trial) này, bệnh nhân bị thoái hóa khớp gối hai bên độ 1, 2 và 3 được đưa vào nghiên cứu. Mỗi bệnh nhân được phân bổ ngẫu nhiên vào nhóm đối chứng hoặc nhóm điều trị. PRP được tiêm trong hai đợt với khoảng thời gian 4 tuần với nhóm PRP. VAS (thang đo tương tự hình ảnh) và WOMAC (Chỉ số viêm khớp của Đại học Western Ontario và McMaster) đã được sử dụng và MRI được thực hiện cho tất cả bệnh nhân, trước và 8 tháng sau khi điều trị. Các chuỗi MRI được thực hiện là TRUFISP 3D ngang và mật độ proton bão hòa chất béo vành và sagittal. Hình ảnh ghi nhận theo bốn đặc điểm của sụn.

Kết quả: 

46 khớp gối (từ 23 bệnh nhân) được đưa vào nghiên cứu này. 23 đầu gối trong nhóm điều trị và 23 đầu gối trong nhóm đối chứng đã được nghiên cứu. Tất cả bệnh nhân là nữ với độ tuổi trung bình là 57,57 ± 5,9 tuổi. Tổng thay đổi WOMAC và VAS trung bình trước và sau điều trị ở nhóm đối chứng lần lượt là 11,61±8,5 và 1,3±1,1. Trong nhóm PRP, tổng số thay đổi WOMAC và VAS trung bình cho thấy sự cải thiện tốt hơn với lần lượt là 20 ± 12,3 và 3,2 ± 1,6 (giá trị P <0,05). Trong nhóm PRP, tất cả các kết quả hình ảnh (thể tích sụn bánh chè – đùi, viêm bao hoạt dịch và sự phân hủy màng sụn giữa và bên), ngoại trừ bất thường tủy xương dưới khớp, đều có sự cải thiện đáng kể (giá trị P <0,05). Khi so sánh giữa hai nhóm, thể tích sụn bánh chè và viêm bao hoạt dịch đã thay đổi đáng kể ở nhóm PRP (giá trị P <0,05).

Kết luận

Trong nghiên cứu này, ngoài tác dụng của PRP đối với VAS và WOMAC, còn có tác động đáng kể đến các kết quả hình ảnh (thể tích sụn bánh chè và viêm bao hoạt dịch). Để đánh giá thêm, nên tiến hành một nghiên cứu dài hơn với cỡ mẫu lớn hơn.

Sụn ​​bánh chè – đùi được đánh giá bằng phần mềm máy cắt 3D (một nền tảng miễn phí để xem và phân tích hình ảnh theo cách cụ thể). Hình bên trái trước khi tiêm PRP và hình bên phải sau khi tiêm PRP.
Sơ đồ CONSORT

Lược dịch từ tổng quan của nghiên cứu Raeissadat, Seyed Ahmad et al. “MRI Changes After Platelet Rich Plasma Injection in Knee Osteoarthritis (Randomized Clinical Trial).” Journal of pain research vol. 13 65-73. 10 Jan. 2020, doi:10.2147/JPR.S204788

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *