Tiêm fibrin giàu tiểu cầu điều trị thoái hóa khớp thái dương hàm

Tiêm fibrin giàu tiểu cầu điều trị thoái hóa khớp thái dương hàm

Mục tiêu Nghiên cứu này nhằm đánh giá kết quả điều trị bằng tiêm fibrin giàu tiểu cầu (i-PRF) vào khớp sau khi chọc dò khớp ở những bệnh nhân bị thoái hóa khớp thái dương hàm (TMJ-OA). Phương pháp Bệnh nhân được phân ngẫu nhiên vào một trong hai nhóm điều trị: những người…