Vai trò của huyết tương giàu tiểu cầu trong điều trị viêm xương khớp

Vai trò của huyết tương giàu tiểu cầu trong điều trị viêm xương khớp

Mục tiêu Hiệu quả lâm sàng của huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) trong điều trị viêm xương khớp vẫn còn gây tranh cãi. Trong bài báo này, chúng tôi đã đánh giá hiệu quả lâm sàng của PRP trong điều trị viêm xương khớp bằng phân tích tổng hợp, cung cấp cơ sở cho…