Đánh giá khả năng lành vết thương ở bệnh nhân loét bàn chân do đái tháo đường bằng gel huyết tương giàu tiểu cầu: Một thử nghiệm lâm sàng đơn nhánh.

Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá hiệu quả của việc sử dụng gel huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) tự thân trong điều trị loét bàn chân do tiểu đường (DFU) kéo dài suốt 4 tuần đầu điều trị. Trong thử nghiệm đơn nhánh theo chiều dọc này, 100 bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên sau khi đáp ứng các tiêu chí  lựa chọn và loại trừ nhất định; trong số 100 bệnh nhân này, 70 (70%) đã tham gia thử nghiệm. Sau khi trải qua các bước chăm sóc ban đầu như cắt bỏ vết thương đã hoại tử, diện tích của từng vết thương sẽ được tính toán và ghi lại. Liệu pháp PRP (2mL/cm 2 vết loét) được tiến hành hàng tuần cho đến khi lành vết thương ở từng bệnh nhân. Chúng tôi đã dùng one sample T-test đối với vết thương đang lành và phương pháp lấy mẫu có hoàn lại Bootstrap để báo cáo khoảng tin cậy với 1000 mẫu Bootstrap. Giá trị p <0, 05 được coi là có ý nghĩa thống kê. Giá trị trung bình (SD) của thời gian DFU là 19,71 tuần (4,94) trên mỗi đơn vị lấy mẫu. Tỷ lệ đối tượng rút khỏi nghiên cứu được tính là 2 (2,8%). Diện tích trung bình của 71 vết loét trong số trường hợp nêu trên được tính là 6,11cm2 ( SD: 4,37). Ngoài ra, thời gian lành vết thương trung bình (SD: 8,7) là 8 tuần (SD: 3,93) ngoại trừ 2 trường hợp nêu trên. Khi phân tích one sample T-test, diện tích vết thương (cm 2 ) trung bình giảm đáng kể xuống còn 51,9% (CI: 46,7-57,1) trong bốn tuần đầu điều trị. Hơn nữa, không tìm thấy mối tương quan đáng kể (0,22) giữa diện tích vết loét và thời gian lành vết thương (giá trị p> 0,5). Theo kết quả, PRP có thể được coi là phương pháp điều trị thích hợp cho các đối tượng mắc DFU không lành vì nó có thể ngăn ngừa các biến chứng trong tương lai như cắt cụt chi hoặc tử vong ở bệnh lý này.

Từ khóa: Bệnh tiểu đường; Loét bàn chân do tiểu đường; Huyết tương giàu tiểu cầu; Làm lành vết thương.

Bài viết được chuyển ngữ từ tổng quan nghiên cứu của Mohammadi MH, Molavi B, Mohammadi S, Nikbakht M, Mohammadi AM, Mostafaei S, Norooznezhad AH, Ghorbani Abdegah A, Ghavamzadeh A. Evaluation of wound healing in diabetic foot ulcer using platelet-rich plasma gel: A single-arm clinical trial. Transfus Apher Sci. 2017 Apr;56(2):160-164. doi: 10.1016/j.transci.2016.10.020. Epub 2016 Nov 2. PMID: 27839965.

Địa chỉ bài viết gốc: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27839965/

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *