Hiệu quả và tính an toàn của huyết tương giàu tiểu cầu tự thân sử dụng trong làm lành vết loét bàn chân do tiểu đường:  Tổng quan phân tích hệ thống và phân tích đa trung tâm các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng.

Bối cảnh nghiên cứu: Loét bàn chân do tiểu đường (DFU) là một biến chứng đáng nghiêm trọng của bệnh tiểu đường thường dẫn đến cắt cụt chi. Huyết tương giàu tiểu cầu tự thân (Au-PRP) là một chế phẩm máu chứa nhiều yếu tố tăng trưởng và cytokine khác nhau, liệu pháp này ngày càng được công nhận hiệu quả trong việc thúc đẩy quá trình lành vết loét do nhiều điểm tương đồng tiềm năng của nó với quá trình chữa lành tổn thương thể lý của cơ thể.

Phương pháp: Cơ sở dữ liệu Medline, EMBASE, PubMed và Thư viện Cochrane được truy xuất một cách có hệ thống vào 26/01/2023 mà không xem xét ngày xuất bản. Việc lựa chọn và đánh giá các nghiên cứu được thực hiện một cách tự chủ, dựa trên các tiêu chí và tiêu chuẩn phương pháp luận được xác định trước. Hai nhà nghiên cứu đã thu thập dữ liệu một cách độc lập và đánh giá khả năng sai lệch. Chúng tôi sử dụng phần mềm Stata 17.0 để tiến hành phân tích dữ liệu và tạo ra các biểu diễn trực quan có liên quan.

Kết quả: Kết quả phân tích tổng hợp cho thấy PRP tự thân có tác động tích cực đáng kể đến tỷ lệ lành vết thương (RR = 1,42, KTC 95% 1,30-1,56, P < 0,001), giảm thời gian lành vết thương (MD = – 3,13, 95). % CI – 5,86 đến – 0,39, P < 0,001), đẩy nhanh thời gian giảm diện tích vết loét (MD = 1,02, CI 95% 0,51-1,53, P < 0,001), giảm tỷ lệ cắt cụt chi (RR = 0,35, CI 95% 0,15 -0,83, P < 0,001) và không làm tăng tỷ lệ biến cố bất lợi (RR = 0,96, KTC 95% 0,57-1,61, P > 0,05) khi so sánh với liệu pháp thường quy.

Kết luận: Liệu pháp Au-PRP đã được chứng minh là tạo tín hiệu tích cực trong quá trình chữa lành vết thương và là một phương pháp điều trị thay thế khả thi, an toàn cho những người mắc DFU.

Từ khóa: Loét bàn chân đái tháo đường; Phân tích tổng hợp; Huyết tương giàu tiểu cầu; Thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát.

Bài viết được chuyển ngữ từ tổng quan nghiên cứu của Deng J, Yang M, Zhang X, Zhang H. Efficacy and safety of autologous platelet-rich plasma for diabetic foot ulcer healing: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Orthop Surg Res. 2023 May 19;18(1):370. doi: 10.1186/s13018-023-03854-x. PMID: 37202812; PMCID: PMC10197861.

Địa chỉ bài viết gốc: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37202812/

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *