Phân tích đa trung tâm về hiệu quả kết hợp giữa sử dụng băng dẫn lưu vết thương chân không và huyết tương giàu tiểu cầu, đánh giá trên bệnh nhân loét bàn chân mức độ 2 và mức độ 3

Phân tích tổng hợp này nhằm mục đích đánh giá một cách có hệ thống về hiệu quả của băng dẫn lưu chân không (VSD) kết hợp với huyết tương giàu tiểu cầu tự thân (PRP) trong điều trị loét bàn chân do tiểu đường (DFU). Dữ liệu nghiên cứu được truy xuất từ China HowNet, Văn học y sinh Trung Quốc, nền tảng dịch vụ tích hợp tài nguyên định kỳ VIP, cơ sở dữ liệu Wanfang, Embase, Cochrane Central và PubMed, thời gian thu thập kéo dài đến tháng 7 năm 2021. Các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng về việc sử dụng VSD kết hợp với PRP trong điều trị DFU đã được thu thập. Những thử nghiệm đáp ứng tiêu chí thu nhận sẽ được đưa vào phân tích tổng hợp bằng phần mềm RevMan 5.3. Tổng cộng có 13 bài viết được thu thập. Trong nhóm thử nghiệm, 477 bệnh nhân mắc DFU được điều trị bằng VSD kết hợp với PRP, trong khi ở nhóm đối chứng, 482 bệnh nhân mắc DFU được điều trị bằng băng thông thường và/hoặc VSD. Phân tích tổng hợp cho thấy, so với nhóm đối chứng, VSD kết hợp với PRP có lợi thế đáng kể trong việc rút ngắn thời gian lành vết thương (khác biệt trung bình tiêu chuẩn hóa [SMD] = −0,87, khoảng tin cậy 95% [CI]: −1,07 đến −0,67, P  < 0,00001), cải thiện tỷ lệ lành vết loét (tỷ lệ chênh lệch = 4,01, KTC 95%: 2,95 ~ 5,46, P  < 0,00001) và giảm thời gian nằm viện (khác biệt trung bình = −15,29, KTC 95%: −16,05 đến −14,54, P  < 0,00001), nhưng sự khác biệt về thời gian thay băng (SMD = −1,27, KTC 95%: −2,71 đến 0,17, P  = 0,08) và chi phí nằm viện (SMD = −0,16, KTC 95%: −13,40 đến 13,07 , P  = 0,98) không có ý nghĩa thống kê. Kết quả cho thấy rằng VSD kết hợp với PRP tự thân có hiệu quả chữa bệnh tốt trong điều trị DFU và là lựa chọn điều trị tốt hơn. Tuy nhiên, phương pháp điều trị này bị hạn chế ở những bệnh nhân rối loạn chức năng tiểu cầu, giảm tiểu cầu, bệnh bạch cầu và tình trạng chung kém.

Bài viết được chuyển ngữ từ tổng quan nghiên cứu của Yin XL, Hu L, Li T, Zou Y, Li HL. A meta-analysis on the efficacy of vacuum sealing drainage combined with autologous platelet-rich plasma in the treatment of Grade 2 and Grade 3 diabetic foot ulcers. Int Wound J. 2023 Apr;20(4):1033-1041. doi: 10.1111/iwj.13956. Epub 2022 Sep 16. PMID: 36111514; PMCID: PMC10031232.

Địa chỉ bài viết gốc https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36111514/

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *