Huyết tương giàu tiểu cầu trong điều trị loét bàn chân do tiểu đường: Phân tích đa trung tâm (Meta-analysis)

Loét bàn chân là một biến chứng phổ biến của bệnh tiểu đường và thường dẫn đến hệ quả cắt cụt chi dưới. Trong số các phương pháp giúp làm lành vết loét, việc sử dụng huyết tương giàu tiểu cầu đang trở nên phổ biến, đây là một phương pháp mô phỏng quá trình lành thương tự nhiên của cơ thể nhờ vào sự có mặt các nhân tố tăng trưởng và cytokine trong huyết tương giàu tiểu cầu PRP. Một bài tổng quan phân tích hệ thống với phân tích đa trung tâm nhằm đánh giá mức độ an toàn và hiệu quả lâm sàn của phương pháp điều trị loét bàn chân bằng huyết tương giàu tiểu cầu, dữ liệu so sánh với các phương pháp điều trị thường quy khác hoặc các liệu pháp thay thế khác. Thông tin được thu thập từ cơ sở dữ liệu điện tử Medline, EMBASE, CINAHL và thư viện Cochrane đến tháng 3 năm 2017 mà không bị hạn chế về ngày xuất bản. Một số tiêu chí được đưa ra trước để áp dụng đối với các nghiên cứu để đánh giá phương pháp luận của chúng. Tám thử nghiệm lâm sàn ngẫu nhiên và hai nghiên cứu theo chiều dọc có đối chứng được quan sát. Điều trị với huyết tương giàu tiểu cầu cho thấy tốc độ lành thương cấp tính được đẩy nhanh (RR= 1.32; 95% CI:1.11, 1.57, I 2 = 15%) với diện tích của vết loét (MD = MD = 0.12 cm2 ; 95% CI: 0.08, 0.16; p < 0.01; I 2 = 0%) và thời gian lành thương hoàn toàn (MD = −11.18 days; 95% CI: −20.69, −1.68; I 2 = 53%) giảm thiểu. Theo dữ liệu an toàn, điều trị bằng huyết tương giàu tiểu cầu không có sự khác biệt so với các phương pháp thường quy khác trong biến chứng vết thương (RR = 0.57; 95% CI: 0.25, 1.28; I 2 = 0%) hoặc bị tái phát (RR = 2.76; 95% CI: 0.23, 33.36; p = 0.43; I 2 = 82%), tuy nhiên có làm giảm mức độ của những biến cố bất lợi (RR = 0.80; 95% CI: 0.66, 0.96; p = 0.02; I 2 = 0%). Có phân tích tổng hợp tích lũy cho thấy đủ bằng chứng để chứng minh có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê trong hiệu quả. Nhưng trong đó lại có nghiên cứu tồn tại sai sót nghiêm trọng về phương pháp. Tuy nhiên kết quả nhìn chung cho thấy, huyết tương giàu tiểu cầu có thể được coi là một phương pháp điều trị tiềm năng cho các vết loét không lành bàn chân do tiểu đường.


Bài viết được chuyển ngữ từ tổng quan nghiên cứu của Del Pino-Sedeño T, Trujillo-Martín MM, Andia I, Aragón-Sánchez J, Herrera-Ramos E, Iruzubieta Barragán FJ, Serrano-Aguilar P. Platelet-rich plasma for the treatment of diabetic foot ulcers: A meta-analysis. Wound Repair Regen. 2019 Mar;27(2):170-182. doi: 10.1111/wrr.12690. Epub 2018 Dec 21. PMID: 30575212.

Địa chỉ bài viết gốc: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30575212/

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *